Kengetallen van fitnesscentra

Als het gaat om onderzoek naar fitnessclubs, dan wordt er in de fitnessbranche al snel gesproken over kengetallen. Marktonderzoek en studies naar kengetallen zijn uiterst belangrijk voor bijvoorbeeld fitnessondernemers, managers en banken. Kengetallen vormen een belangrijk hulpmiddel bij het maken van beleid voor een fitness club. Bijvoorbeeld bij het schrijven van een ondernemersplan zijn feiten, trends en kengetallen cruciaal om een beeld te schetsen van de fitnessmarkt. Tevens kunnen spelers in de fitnessbranche met deze cijfers benchmarken op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. Hieruit kunnen belangrijke lessen worden getrokken voor toekomstig beleid van een lokale ondernemer, een regionale of landelijke keten en zelfs een landelijke fitnesssector. In dit E-book (pdf) wordt een van de eerste kengetallen onderzoeken van de Nederlandse fitnessbranche beschreven uit 2001, uitgevoerd in opdracht van EFAA te Weert.

Related Projects
Contact

Interested in working together with Jan Middelkamp? Fill out the contact form below. Have a nice day.

Not readable? Change text. captcha txt