Personal training (PT) geniet een grote populariteit en heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een substantiële sector. Er is echter weinig feitelijke informatie over deze bedrijfstak voorhanden. Er is daarom behoefte aan antwoorden op vragen als: wat is het profiel van een personal trainer, hoeveel verdient hij of zij en wie zijn de klanten? Zie hier de aanleiding en motivatie om een eerste rapportage over de PT-markt in Nederland te publiceren. Het doel van dit boek en de achterliggende onderzoeken is drieledig. In eerste instantie inzicht verkrijgen in de kwantiteit en kwaliteit van personal training in Nederland. Ten tweede wordt gepoogd om personal trainers, fitnessondernemers en managers te informeren en te inspireren. Tot slot wordt een schets gegeven van de toekomst van personal training in Nederland. Dit boek is bedoeld voor fitness professionals in het algemeen en personal trainers in het bijzonder. Ook clubeigenaren en managers zullen veel nieuwe en bruikbare informatie in het boek vinden. Dit hardcover en full colour boek is eigenlijk voor iedereen die meer wil weten over dit prachtige vakgebied!

Related Projects
Contact

Interested in working together with Jan Middelkamp? Fill out the contact form below. Have a nice day.

Not readable? Change text. captcha txt