Marketing and Sales in the Fitness Sector 1

In dit markt- en trendrapport staat de volgende vraag centraal: wat is de stand van zaken met betrekking tot fitness intermediairs, welke ontwikkelingen zijn er hieromtrent in Nederland en wat valt te verwachten in de nabije toekomst?

Related Projects
Contact

Interested in working together with Jan Middelkamp? Fill out the contact form below. Have a nice day.

Not readable? Change text. captcha txt