Motiveren en coachen van gezond gedrag

Bewegen en trainen zijn een medicijn. Maar nemen mensen dit medicijn voldoende tot zich? En voor hoelang? Er is ruimschoots bewijs dat regelmatig bewegen en trainen voordelen oplevert voor de gezondheid. Ondanks dit bewijs, blijft het voor mensen lastig dit medicijn voldoende en langdurig in te nemen. Er zijn indicaties dat ongeveer 50% van alle mensen binnen de eerste zes maanden stopt, geheel of gedeeltelijk, met hun trainingsprogramma. Dit patroon zie je ook bij een voedingsprogramma of een behandeling bij een fysiotherapeut. Het motiveren en coachen van gezond gedrag zijn daarom belangrijk.

Het is noodzakelijk om jouw leden, patiënten en klanten actief te ondersteunen bij het volhouden van het programma. Om dit te bereiken heb je inzicht nodig en een uitgebalanceerde cocktail van strategieën. In dit boek Motiveren en coachen van gezond gedrag wordt een breed scala aan strategieën en praktische tools weergegeven, gebaseerd op wetenschappelijke theorieën en onderzoeken. In veertien hoofdstukken worden onderwerpen behandeld gerelateerd aan training, voeding en levensstijl, samen met meer specialistische onderwerpen als communicatie en de rol van technologie om motivatie en gedragsverandering te ondersteunen.

Het boek ondersteunt professionals in gezondheid, fitness en sport om meer leden, patiënten, cliënten en klanten actief te krijgen en te houden. Personal trainers, diëtistes, fitness instructeurs, groepsfitness instructeurs, fysiotherapeuten, voedingscoaches, sport coaches en vele anderen krijgen inzicht in de basiselementen van motivatie en gedrag. Daarnaast staat dit boek vol met praktische tools die je direct kunt toepassen in de praktijk. Voor studenten zijn per hoofdstuk testvragen en opdrachten toegevoegd, zodat de kennis direct kan worden getoetst en toegepast.

Related Projects
Contact

Interested in working together with Jan Middelkamp? Fill out the contact form below. Have a nice day.

Not readable? Change text. captcha txt